joi, 23 decembrie 2010

Predicatul nominal la timpul trecut nedeterminat

Se realizeaza cu urmatoarele forme verbale:

sg.

ps. I: imişim
ps. a II-a: imişsin
ps. a III-a: imiş

pl.

ps. I: imişiz
ps. a II-a: imişsiniz
ps. a III-a: imişler

Ex:

-Ben heyecanlı imişim (Se pare ca eram emotionat)
-Sen güzel imişsin (Se spune ca erai frumoasa)
-O sinirli imiş (Se pare ca a fost nervos)
-Biz öğretmen imişiz
-Siz çocuk imişsiniz
-Onlar küçük imişler

Formele contrase in sufix

sg.

ps. I: -(y)mışım, -(y)mişim, -(y)muşum, -(y)müşüm
ps. a II-a: -(y)mışsın, -(y)mişsin, -(y)muşsun, -(y)müşsün
ps. a III-a: -(y)mış, -(y)miş, -(y)muş, -(y)müş

pl.


ps. I: -(y)mışız, -(y)mişiz, -(y)muşuz, -(y)müşüz

ps. a II-a: -(y)mışsınız, -(y)mişsiniz, -(y)muşsunuz, -(y)müşsünüz
ps. a III-a: -(y)mışlar, -(y)mişler, -(y)muşlar, -(y)müşler

Ex:

-Ben mutlu imişim / mutluymuşum
-Sen akıllı imişsin / akıllıymışsın
-O iyimser imiş / iyimsermiş
-Biz memur imişiz / memurmuşuz
-Siz kötü imişsiniz / kötüymüşsünüz
-Onlar konuksever imişler / konuksevermişler

Forma negativa

-nume predicativ + değil + imiş

Ex:

-Ben öfkeli değil imişim / değilmişim
-Biz dikkatli değil imişiz / değilmişiz
-Sen tembel değil imişsin / değilmişsin

Forma interogativa

-nume predicativ + particula interogativa + imiş?

Ex:

-Sen kızgın mı imişsin? / kızgın mıymışsın?
-Ben mutlu mu imişim? / mutlu muymuşum?
-Siz küs mü imişsiniz? / küs müymüşsünüz?

Forma interogativ-negativa

-nume predicativ + değil + mi + imiş?

Ex:

-Sen iyi değil mi imişsin? / iyi değil miymişsin?
-Onlar heyecanlı değil mi imişler? / heyecanlı değil miymişler?
-Biz sakin değil mi imişiz? / sakin değil miymişiz?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu