duminică, 5 decembrie 2010


Exercitii (Alıştırmalar)

Completati cu sufixele corespunzatoare si apoi treceti-le la forma negativa, interogativa si interogativ-negativa
:

1. Bu çalışmada ben de size yardım et...

2. Şu kalemi sen bana ver...

3. Lütfen odada sigara iç...

4. Bu akşam biz yemeğe dışarı çık...

5. Onlar da gel...

6. Benimle bu şekilde konuş...

7. Çok yorulduk, hadi biraz dinlen...

8. Bu kitapları onlar dolaba koy...

9. Teneffüste biz çay iç...

10. Sen ona para ver...
Rezolvare
:

1. Bu çalışmada ben de size yardım edeyim / etmeyeyim / edeyim mi/ etmeyeyim mi?

2. Şu kalemi sen bana veresin (ver) / vermeyesin (verme) / veresin mi? / vermeyesin mi?

3. Lütfen odada sigara içmeyesiniz (içmeyin, içmesiniz)

4. Bu akşam biz yemeğe dışarı çıkalım / çıkmayalım / çıkalım mı? / çıkmayalım mı?

5. Onlar da geleler (gelsinler) / gelmeyeler (gelmesinler) / geleler mi? (gelsinler mi?) / gelmeyeler mi (gelmesinler mi) ?

6. Benimle bu şekilde konuşasın (konuş) / konuşmayasın (konuşma) / konuşasın mı? /konuşmayasın mı?

7. Çok yorulduk, hadi biraz dinlenelim.

8. Bu kitapları onlar dolaba koyalar (koysunlar) / koymayalar (koymasınlar) / koyalar mı (koysunlar mı) ? / koymayalar mı (koymasınlar mı) ?

9. Teneffüste biz çay içelim / içmeyelim / içelim mi? / içmeyelim mi?

10. Sen ona para veresin (ver) / vermeyesin (verme) / veresin mi? / vermeyesin mi?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu