miercuri, 14 aprilie 2010

Predicatul nominal - prezent

Se reda cu ajutorul sufixelor:

Singular:
-pers. I : - ım (a, ı), - im (e, i), - um (o, u), - üm (ö, ü) = sunt
-pers. a II-a : - sın (a, ı), - sin (e, i), - sun (o, u), - sün (ö, ü) = esti
-pers. a III-a : - dır (a, ı), - dir (e, i), - dur (o, u), - dür (ö, ü) /- tır, - tir, - tur, - tür = este (dupa consoanele surde: p, ç, t, k, f, s, ş, h)

Plural:
-pers. I : - ız (a, ı), - iz (e, i), - uz (o, u), - üz (ö, ü) = suntem
-pers. a II-a : - sınız (a, ı), - siniz (e, i), - sunuz (o, u), - sünüz (ö, ü) = sunteti
-pers. a III-a : - dırlar (a, ı), - dirler (e, i), - durlar (o, u), - dürler (ö, ü) / - tırlar, - tirler, - turlar, - türler = sunt (dupa consoanele surde: p, ç, t, k, f, s, ş, h)
Sau: pentru pers. a III-a pl. : -lar (a, ı, o, u) , - ler (e, i, ö, ü) = sunt

Exemple:

-yorgun = obosit
Ben yorgunum = eu sunt obosit, a
Sen yorgunsun = tu esti obosit, a
O yorgundur = el /ea este obosit, a
Biz yorgunuz = noi suntem obositi, e
Siz yorgunsunuz = voi sunteti obositi, e
Onlar yorgundurlar / sau yorgunlar = ei /ele sunt obositi, e

-zayıf = slab
Ben
zayıfım = eu sunt slab, a
Sen zayıfsın = tu esti slab, a
O zayıftır = el /ea este slab, a
Biz zayıfız = noi suntem slabi, e
Siz zayıfsınız = voi sunteti slabi, e
Onlar zayıftırlar / sau zayıflar = ei /ele sunt slabi, e

-iyi = bine, bun
Be iyiyim = eu sunt bine, bun, a
Sen iyisin = tu esti bine, bun, a
O iyidir = el /ea este bine, bun, a
Biz iyiyiz = noi suntem bine, buni, e
Siz iyisiniz = voi sunteti bine, buni, e
Onlar iyidirler / sau iyiler = ei /ele sunt bine, buni, e

Observam in acest exemplu ca apare un y de legatura.
Daca numele predicativ se termina in vocala, la pers. I sg. si pl. intre acesta si sufix se va intercala y de legatura: mutlu + y + um = mutluyum (sunt fericit); neşeli + y + iz = neşeliyiz (suntem fericiti); iyi + y + im = iyiyim (sunt bine)

-küs = suparat
Ben küsüm = eu sunt suparat, a
Sen küssün = tu esti suparat, a
O küstür = el /ea este suparat, a
Biz küsüz = noi suntem suparati, e
Siz küssünüz = voi sunteti suparati, e
Onlar küstürler / sau küsler = ei /ele sunt suparati, e

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu